Praca zbiorowa

Alicji Kisielewska, Moniki Kostaszuk-Romanowska, Andrzeja Kisielewski (2017)

PRL-owskie re-sentymenty

Wydawnictwo Katedra Wydawnictwo Naukowe
Miejsce wydania Gdańsk
Ilość stron 387
Język Polski

ISBN: 9788365155825

Zebrane w tym tomie studia układają się w dwa nurty. Pierwszy odnosi się do zjawisk będących świadectwami życia kulturalnego w PRL-u, stanowiących rodzaj kroniki PRL-u. Drugi, znacznie obszerniejszy, związany jest z pamięcią o PRL-u dotyczącą różnych obszarów życia społecznego i kulturalnego oraz wiążącą się z nią pokoleniową odmiennością „lektur" PRL-u dokonywanych przez młodych badaczy. Zakres poruszanych w tomie problemów jest szeroki, a przedstawione w nim analizy są prowadzone z różnych perspektyw badawczych i różnią się potraktowaniem tematu, ale łączy je rozpoznawanie postaw i ujęć, które można opisać kategoriami sentymentu, re-sentymentu i resentymentu.

(Ze strony internetowej wydawcy.)