Monografia

Anna Kławsiuć-Zduńczyk (2014)

Powroty. Doświadczenia edukacyjno-zawodowe polskich reemigrantów

Wydawnictwo Adam Marszałek
Miejsce wydania Toruń
Ilość stron 179
Język Polski

ISBN: 978-83-7780-957-0

Autorka omówiła aktualne zjawiska, takie jak: bezrobocie, inflacja dyplomów, emigracja zarobkowa, reemigracja. [...] Przedstawiła ważne i twórcze rozważania, w których konfrontuje założenia uczenia się przez całe życie z koncepcją społeczeństwa ryzyka. U. Becka. Bardzo umiejętnie podkresliła rolę jednostki, indywidualizm, konstruowanie własnej biografii. [...] Świetnie opracowała strukturę rozdziału dotyczącą reemigrantów. W wyniku kodowania Autorka wydzieliła obszary, a w nich 10 kategorii. W części empirycznej dokonała analizy badań, przedstawiła sytuację reemigrantów przed emigracja, w trakcie emigracji, omówiła trudności emigrantów, ich motywy i cele, opisała także motywy powrotu narratorów i poczucie jakości ich życia. [...] Wyniki tych badań mogą być ważne zarówno dla poradoznawców, andragogów, doradców pracujących z osobami, które chcą wyjechać do pracy za granicę, jak i dla doradców pracujących z reemigrantami.

(Ze strony wydawcy)

  • Powroty. Doświadczenia edukacyjno–zawodowe polskich reemigrantów

    Zrecenzował(a) dr Joanna Kozielska