Monografia

Michał Michorowski, Rafał Sieradzki, Bogumiła Szopa (2020)

Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych

Wydawnictwo Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Miejsce wydania Warszawa
Język Polski

ISBN: 9788320823806

W monografii zdecydowano się na pokazanie wpływu ogólnie korzystnej koniunktury gospodarczej w Polsce w powiązaniu z przekształceniami systemowymi na warunki życia statystycznego gospodarstwa domowego. Wyeksponowano te aspekty sytuacji gospodarstw, które w istotny sposób wiążą się z aktualnymi, istotnymi wyzwaniami, jakie niesie ze sobą współczesny świat, m.in. globalizację. Głównym kryterium wyboru tematów w książce były kwestie nieporuszane wcześniej, ogólnie dotyczące szczebla mikroekonomicznego, a mianowicie:

  • bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w kontekście programu „Rodzina 500+",
  • oszczędzanie i aktywa finansowe gospodarstw domowych,
  • finansowe turbulencje i upadłość konsumencka,
  • korzystanie z energii elektrycznej.


https://www.pwe.com.pl/ksiazki/ekonomia/polskie-gospodarstwa-domowe-wobec-wyzwan-globalizacyjnych-wybrane-problemy,p1287279946