Monografia

Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski (2017)

Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej

Wydawnictwo Instytut Studiów Politycznych PAN
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 220
Język Polski

ISBN: 978-83-64091-89-6

Ze wstępu:

W centrum naszego badawczego zainteresowania są dwa państwa: Polska i Ukraina na tle Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście państwa Europy Środkowo-Wschodniej nie funkcjonują w próżni, lecz w ramach innych większych form i struktur organizacyjnych, jak Unia Europejska, NATO, Rada Europy, OBWE itd. Książka składa się z opracowań, które dotyczą trzech głównych procesów zachodzących w tej części Europy: transformacji, integracji i bezpieczeństwa.

Spis treści

Summary/Резюме