Monografia

Agnieszka Łada (2014)

Polityka wschodnia 2014. Pięć nieporozumień między Polakami a Niemcami

Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych / Fundacja Bertelsmanna
Miejsce wydania Warszawa/Guetersloh
Język Polski

ISBN: brak

Opinia, że stosunki polsko-niemieckie są doskonałe, ugruntowała się pośród elit obu krajów na dobre. Przykładem dobrych relacji była współpraca Warszawy i Berlina w dziedzinie polityki wschodniej. Symbolem tej owocnej kooperacji stała się wspólna wizyta ministrów spraw zagranicznych Franka-Waltera Steinmeiera i Radosława Sikorskiego wraz z szefem francuskiej dyplomacji, Laurentem Fabiusem, w Kijowie w lutym 2014 roku, która doprowadziła do podpisania kompromisu między reżimem Wiktora Janukowycza i przedstawicielami Euromajdanu. Niedługo później pojawiły się jednak nieporozumienia, które stworzyły wrażenie, że drogi polskiej i niemieckiej polityki wschodniej ponownie się rozeszły.

http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1823395084.pdf