Monografia

Daniel Mider (2017)

Polacy wobec przemocy politycznej. Studium typów postaw i ocen moralnych

Wydawnictwo Elipsa
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 540
Język Polski

ISBN: 978-83-8017-181-7

Fragment wprowadzania:

W pracy podjęto refleksję nad kryteriami i sposobami oceny specyficznej i niejednorodnej, lecz nieodmiennie budzącej grozę i awersję sfery ludzkiej aktywności: przemocy politycznej. Postawiono pytanie o kondycję moralną Polaków w zakresie percepcji i ocen tego fenomenu. Przeprowadzona próba rozwiązania problemu badawczego doprowadziła do wyodrębnienia charakterystycznych postaw moralnych współczesnych Polaków wobec badanego zjawiska, zidentyfikowania wartości, których naruszenie intensyfikuje aprobatę moralną dla przemocy politycznej, rozpoznania cząstkowej hierarchii ocen moralnych poszczególnych aktów przemocy politycznej, a także poznania typowych sposobów i narracji, za pomocą których Polacy są skłonni usprawiedliwiać przypadki użycia przemocy politycznej. Podjęto wysiłek uzyskania odpowiedzi na pytanie o to, czy oceny moralne zależne są od kontekstu i zjawisk zewnętrznych, zmieniając się pod ich wpływem, czy też mają one charakter suwerenny, samodzielny i niezależny od czynników zewnętrznych.

(Od wydawcy)