Monografia

Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada (2021)

Polacy i Niemcy we wspólnej Europie: ocena wzajemnych relacji i sytuacji międzynarodowej 30 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Barometr Polska-Niemcy 2021

Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych/Deutsches Polen-Institut
Miejsce wydania Warszawa/Darmstadt
Ilość stron 51
Seria Barometr Polska-Niemcy
Język Polski

ISBN: 978-83-7689-373-0

„Barometr Polska–Niemcy" jest projektem, który cyklicznie gromadzi i publikuje opinie Polaków i Niemców o stanie stosunków polsko-niemieckich i bieżących wyzwaniach. Realizują go wspólnie Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Deutsches Polen-Institut w Darmstadt.

Wyniki Barometru 2021 pokazują, że:

  • Polskie i niemieckie społeczeństwa pozytywnie oceniają stan stosunków polsko-niemieckich, gorzej politykę europejską i zagraniczną kraju sąsiada
  • Badani jasno wskazują wspólne interesy gospodarcze jako przesłankę do pozytywnych ocen wzajemnych relacji
  • Polacy i Niemcy bardzo podobnie postrzegają rolę UE, USA, Rosji i Chin w świecie
  • więcej https://bit.ly/BarometrPL_DE21