Monografia

ALEKSANDER FUKSIEWICZ (2013)

PODSUMOWANIE POLSKO-CZESKIEJ WSPÓŁPRACY PRZYGRANICZNEJ 2007-2013

Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 30
Język Polski

ISBN: 978-83-7689-200-9

Niniejszy raport opiera się przede wszystkim na wywiadach z osobami zaangażowanymi we współpracę polsko-czeską w rejonach przygranicznych – przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji.Respondentów zapytaliśmy między innymi o to, czy współpraca ta rzeczywiście zależy od funduszy unijnych, a także o główne przeszkody i zagrożenia z nią związane oraz o jej mocne strony. Pytaliśmy również o znaczenie różnic i podobieństw kulturowych, o trudności natury językowej i administracyjnej, o rolę infrastruktury transportowej. Nie jest to jednak ewaluacja polsko-czeskiego programu operacyjnego współpracy przygranicznej, ale raport, w którym staraliśmy się szerzej zidentyfikować główne problemy w rozwoju współpracy polsko-czeskiej.

Czytaj publikację