Praca zbiorowa

Jan Kieniewicz (2016)

Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w postkolonialnej perspektywie

Wydawnictwo Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 341
Seria Debaty Artes Liberales
Język Polski

ISBN: 978-83-63636-56-2

Spotkanie poświęcone perspektywie studiów postkolonialnych w Polsce oraz Polsce w perspektywie postkolonialnej zgromadziło w Warszawie ponad sześćdziesiąt osób, w tym znaczną grupę specjalistów kilku dyscyplin. Naszym zadaniem było rozważenie tych dwu problemów, nie zaś przegląd stanu badań ani tym bardziej wskazanie
możliwości ich dalszego rozwoju....[z Wprowadzenia redaktora]