Artykuł w pracy zbiorowej

Andrzej Turkowski (2016)

Perspektywa centrum-peryferie w analizie dyskursu polskiej polityki wobec Rosji

Praca zbiorowa Polska jako peryferie
Wydawca Tomasz Zarycki (red.)
Wydawnictwo Scholar
Miejsce wydania Warszawa
Język Polski

ISBN: 978-83-7383-844-4

Celem artykułu jest próba zastosowania kategorii centrum – peryferie do analizy polskiej polityki wobec Rosji, a w szczególności dyskursu prasowego na ten temat. W artykule zaprezentuję model badawczy oparty na perspektywie centrum – peryferie oraz koncepcji pola władzy Pierre'a Bourdieu. Pozwala on w analizie dyskursu polskiej polityki wobec Rosji po 1989 r. wziąć pod uwagę zależności ukazywane m.in. przez Immanuela Wallersteina oraz sposób, w jaki wpływają one na kształt sceny politycznej państw peryferyjnych – co opisuje Tomasz Zarycki.
Proponowane podejście stara się uwzględnić kluczowy wpływ szerszego kontekstu geopolitycznego, a zwłaszcza pozycji obu krajów względem Zachodu, interpretowanej w kategoriach zależności, a tym samym wychodzi poza perspektywę bilateralną. Wpływ środowiska międzynarodowego – w tym zróżnicowanych skutków integracji Polski ze strukturami Zachodu czy też innych kształtowanych na poziomie międzynarodowym uwarunkowań wewnętrznych polityki zagranicznej – ma bowiem często decydujące znaczenie dla kwestii będących przedmiotem stosunków polsko-rosyjskich oraz debaty prowadzonej na ich temat. Dodatkowo, przy przyjęciu założenia na temat ograniczonej adekwatności eksplanacyjnej kategorii kulturowo-politycznych (takich jak „uprzedzenia i stereotypy", „trudna przeszłość" czy też „imperialna mentalność"), pozwala włączyć do analizy inne czynniki (np. ekonomiczne, geopolityczne czy też socjologiczne).