Monografia

Ewa Leś (2013)

Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim

Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Aspra
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 232
Język Polski

ISBN: 978-8375454512

Książka stanowi podsumowanie wyników kilkuletnich badań własnych na temat funkcji organizacji trzeciego sektora w systemach społecznych w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej. Zasadniczym celem publikacji jest analiza przekształceń sfery społecznej w państwach europejskich o odmiennych modelach polityki społecznej i przedstawienie funkcji organizacji non profit w Polsce na tle europejskim w procesach demokratyzacji systemów społecznych. Przedmiotem analizy jest również udział obywateli w dwóch wymiarach systemu politycznego - decyzyjnym i wdrożeniowym. W pierwszym przypadku chodzi o udział w formułowaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących polityki społecznej i ogólnego interesu społecznego, w drugim o udział sektora organizacji obywatelskich w ich realizacji.

(Ze strony wydawcy)