Praca zbiorowa

Monika Kaczmarek-Śliwińska (red.) (2015)

Organizacje i idee. Komunikowanie się w przestrzeni tradycyjnych i nowych mediów.

Wydawnictwo Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej
Miejsce wydania Koszalin
Ilość stron 203
Język Polski

ISBN: 978-8373653870

Tematyka podjęta w niniejszej monografii dotyczy różnych obszarów komunikowania się organizacji. W czasach silnej konkurencji oraz dynamicznie zmieniającym się systemie mediów, zarządzanie komunikowaniem się organizacji stanowi jedną z kluczowych kompetencji, umożliwiającą realizację założonych przez nią celów. Jednakże obserwując przestrzeń funkcjonowania organizacji zauważa się odmienne sposoby i style komunikowania się z rynkiem. Stąd też propozycja monografii - jedenastu Autorów prezentujących różne szkoły naukowe i branże, posiadających odmienne doświadczenia, poruszających wybrane aspekty procesów komunikowania się. Wywody łączące podstawy teoretyczne, treści naukowe oraz praktykę okraszoną przykładami i wynikami badań.

(Ze strony wydawcy)