Czasopismo

Fundacja Pro Scientia Publica (od 2011)

Ogrody Nauk i Sztuk

Wydawca Fundacja Pro Scientia Publica
Częstotliwość rocznie
Język Polski

ISSN: 2299-2014

"Ogrody Nauk i Sztuk" to czasopismo internetowe multi-, inter- i trans- dyscyplinarne, przeznaczone dla promowania młodych polskich talentów naukowych z obszaru tzw. Geisteswissenschften czyli wszystkich nauk z wyjątkiem przyrodniczych i ścisłych.
Ogrody Nauk są wydawane raz do roku- po semestrze letnim i zawsze będą obejmowały debiuty naukowe z poprzedniego roku. Czasopismo zostało założone w celu wspierania młodych uzdolnionych studentów i doktorantów, którzy nie znajdują dla siebie miejsca w ramach istniejących dyscyplin, nie posiadają możliwości upowszechniania wyników swoich badań w funkcjonującej obecnie prasie naukowej lub którzy są niepewni co do wartości swojej twórczości naukowej i pragną poddać się ocenie zewnętrznej, spoza swojego najbliższego otoczenia.

Szczególną opieką otaczamy debiutantów, którzy piszą swoje pierwsze teksty naukowe. Mają oni możliwość wygłoszenia swoich tez w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej Talenty, która odbywa się co roku w ostatni weekend listopada, jak również nauczenia się warsztatu naukowego/ nabycia podstawowych i niezbędnych kompetencji do komunikowania się w świecie uczonych, w ramach cyklu seminariów organizowanych przy okazji tejże konferencji zawsze w pierwszym dniu.

Promowaniu młodych talentów ma również służyć otwarta formuła publikacji- online, po to, aby dotrzeć do jak największej liczby osób, potencjalnie zainteresowanych danym tematem lub prowadzących podobne badania.

(Ze strony wydawcy)