Monografia

Jacek Kucharczyk (2014)

Obywatele i wybory. Działania Forum Aktywny Obywatel

Wydawnictwo Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 178
Język Polski

ISBN: 978-83-7689-241-2

Publikacja podsumowuje najważniejsze wątki prac Forum Aktywny Obywatel – niezależnego ciała opiniotwórczego, działającego w ramach Programu Obywatel i Prawo. Forum Aktywny Obywatel w latach 2008–2013 zajmowało się badaniem barier ograniczających frekwencję wyborczą oraz badaniem postaw obywateli wobec wyborów na poziomie lokalnym, regionalnym i parlamentarnym oraz wypracowaniem rekomendacji praktycznych poczynań poprawiających aktywność wyborczą obywateli. Stanowiło też platformę współpracy i wymiany doświadczeń dla instytucji oraz osób zaangażowanych w różne inicjatywy przeciwdziałające absencji wyborczej. W Forum uczestniczyły osoby oddane projektom zwiększania partycypacji wyborców, zarówno eksperci, jak i liderzy organizacji obywatelskich.

http://isp.org.pl/publikacje,25,852.html