Praca zbiorowa

Krzysztof Brzechczyn, Marek Nowak (2007)

O rewolucji. Obrazy radykalnej zmiany społecznej

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe IF UAM
Miejsce wydania Poznań
Ilość stron 383
Seria Pisma Filozoficzne, tom CV
Język Polski

ISBN: 978-83-7092-094-4

Książka składa się z czterech części: Część pierwsza, O rewolucji. Zamiast wprowadzenia, przedstawia rozstrzygnięcia semantyczne oraz teorie rewolucji w ujęciu socjologicznym i historyczno-porównawczym (Thedy Skocpol) i nie-Marksowskiego materializmu historycznego (Leszka Nowaka);Część druga, O ideowych obrazach rewolucji, pomyślana jest jako próba zestawienia odmiennych ideowo perspektyw sięgających do różnych tradycji i mitologii rewolucyjnych; Część trzecia, O przypadkach rewolucji, zawiera zbiór interpretacji poszczególnych wydarzeń określanych jako rewolucje (m.in. rewolucji w Austrii, rewolucji irańskiej, 'pomarańczowej' rewolucji na Ukrainie czy rewolucji `Solidarności`); Część czwarta, Obok rewolucji, składa się z dwojakiego rodzaju tekstów: zawiera analizy szczegółowych aspektów procesu rewolucyjnego oraz sposoby wykorzystania kategorii rewolucji, w naukach humanistycznych pełniących funkcje metafory lub mitu.

SPIS TREŚCI

Przedmowa / s. 7

Część I: O rewolucji. Zamiast wprowadzenia

Waldemar Czajkowski, O pewnych poznawczych pożytkach płynących z wieloznaczności słowa rewolucja / s. 13

Krzysztof Brzechczyn, Rozwój teorii rewolucji w socjologii historyczno-porównawczej. Próba analizy metodologicznej / s. 37

Leszek Nowak, Rewolucja jest opacznym postępem, lecz jednak postępem / s. 65

Część II: O ideowych obrazach rewolucji

Rafał Stobiecki, Metafora rewolucji w bolszewickiej wizji dziejów / s. 79

Janusz Goćkowski, Wróg obiektywny w komunistycznej dialektyce i socjotechnice / s. 97

Antoni A. Kamiński, „Rewolucja to w trzech czwartych fantazja. . . „ O anarchistycznej koncepcji rewolucji Michaiła Bakunina / s. 115

Przemysław Pluciński, Problem rewolucji społecznej w myśli Herberta Marcusego / s. 127

Adam Wielomski, Czy historię można cofnąć? Problematyka przyczyn wybuchu Rewolucji Francuskiej w myśli konserwatywnej / s. 137

Krzysztof Wołodźko, Rewolucja jako katastrofa aksjologiczna w filozofii Mariana Zdziechowskiego / s. 153

Piotr Biegasiewicz, Pojęcie „rewolucji liberalnej" w myśli politycznej gdańskich liberałów (1983-1994) / s. 163

Część III: O przypadkach rewolucji

Mieszko Ciesielski, Świadomościowy wymiar rewolucji. Przypadek pętli i kontr-pętli ideowej w Wielkiej Rewolucji Francuskiej / s. 171

Ewa Czerwińska-Schupp, Rewolucja 1918-1920 w Austrii – teoria i rzeczywistość / s. 195

Michał Chmara, Druga rewolucja boliwijska / s. 211

Daniel Płatek, Mobilizująca siła ideologii. Ramy społecznego protestu rewolucji irańskiej / s. 221

Marek Nowak, „Model rewolucji" Hannah Arendt a rewolucja Solidarności. Propozycja interpretacji „dyskursu" po 25 latach / s. 237

Arkadiusz Modrzejewski, Zastosowanie teorii Alvina Tofflera w wyjaśnianiu konfliktów społecznych (na przykładzie „pomarańczowej rewolucji na Ukrainie) / s. 259

Joanna Sterzyńska-Lindberg, Czekając na rewolucję ? – media zagraniczne wobec wyborów na Zakaukaziu w latach 2003-2005/ s. 269

Część IV: Obok rewolucji

Stanisław Jarmoszko, Funkcje przemocy w procesach radykalnych przemian społecznych (próba systematyzacji) / s. 289

Krzysztof Nowak, Emancypacja bez rewolucji. O formach oporu pracowniczego w perspektywie współczesnych teorii emancypacji / s. 307

Piotr Matczak, Od milczącej do głośnej większości: znaczenie prywatnych preferencji dla generowania gwałtownej zmiany społecznej / s. 319

Szymon Wawrzyniak, Rewolucje Gombrowicza – wymiar społeczny i indywidualny / s. 333

Agnieszka Kolasa-Nowak, Rewolucja, transformacja, zmiana systemowa. Przemiany retoryki analiz socjologicznych po 1989 / s. 343

Mariusz Weiss, O pewnych funkcjach mitu rewolucyjnego. Propozycja uzupełnienia Jerzego Topolskiego mitu rewolucji / s. 351

Marek Woźniak, Rewolucja – między teorią, obrazem, a rzeczywistością, czyli totalizacja znaczenia terminu rewolucji w historiografii polskiej po II wojnie światowej / s. 367