Praca zbiorowa

Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba (red.) (2014)

Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Scholar
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 592
Język Polski

ISBN: 978-83-7383-661-7

Nie ma tego rodzaju leksykonu w literaturze polskiej i światowej. Opracowało go wspólnie 101 autorów, wśród których są historycy, socjologowie, kulturoznawcy i przedstawiciele innych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, pracujący w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w Polsce i zagranicą. Przedmiotem 180 haseł tej publikacji są język i tradycja badań pamięci. Leksykon porządkuje wiedzę na temat form reprezentacji historii, jej kulturowego znaczenia oraz obecności przeszłości w teraźniejszości.

  • Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci

    Zrecenzował(a) mgr Ela Rossmiller