Praca zbiorowa

Tomasz Majewski; Agnieszka Rejniak-Majewska; Wiktor Marzec (red.) (2014)

Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy

Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 580
Język Polski

ISBN: 978-83-940953-0-7

Tematem książki są artystyczno-intelektualne skutki bezprecedensowej fali transkontynentalnej migracji, która od drugiej dekady XX wieku porwała dziesiątki milionów ludzi, wymuszając ich delokalizację i przemieszczanie. Doświadczenie wygnańców i migrantów, które było także udziałem przedstawionych tutaj artystów i intelektualistów, zinterpretowane zostało jako istotny czynnik „kolektywnej, zakorzenionej społecznie produkcji wiedzy".

Redaktorzy tomu zaproponowali przyjrzenie się losom wygnańców z nowej perspektywy – materializmu biograficznego i geografii teorii, które mają stanowić „próbę rekonstrukcji materialnych relacji umożliwiających tworzenie wiedzy w warunkach wzmożonej kontyngencji". W efekcie otrzymujemy kilkanaście fascynujących studiów o migracji ludzi i idei, które ukazane w tym kontekście,odsłaniają strefy kulturowego i politycznego napięcia.

(Ze strony wydawcy)