Monografia

Andrzej Friszke (2015)

Między wojną a więzieniem 1945-1953. Młoda inteligencja katolicka

Wydawnictwo Więź
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 416
Język Polski

ISBN: 978-83-64091-43-8

Ta książka to opowieść o młodej inteligencji katolickiej, która po traumie II wojny światowej w zdominowanej przez komunistów Polsce usiłowała znaleźć miejsce do aktywności społecznej i politycznej. Dla części z nich to zaangażowanie zakończyło się po 1948 r. wyrokami długoletniego więzienia. Andrzej Friszke ze znawstwem pokazuje różne postawy działaczy katolickich oraz wyjaśnia, na czym polegały różnice między nimi. Obrazu dopełniają opisy metod inwigilacji UB i stalinowskich śledztw.

(Ze strony wydawcy)