Praca zbiorowa

Krzysztof Brzechczyn (red.) (2018)

Między solidaryzmem a niepodległością. Myśl polityczna Solidarności Walczącej

Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej
Miejsce wydania Warszawa-Poznań
Ilość stron 206
Seria Studia i Materiały Poznańskiego IPN, tom XLIV, I
Język Polski

ISBN: 978-83-8098-417-2

Książka poświęcona jest myśli politycznej Solidarności Walczącej. Dzieli się ona na dwie części. Część Wokół myśli politycznej Solidarności Walczącej składa się z rozdziałów prezentujących republikańskie inspiracje obecne w programie Solidarności Walczącej,koncepcje polityki zagranicznej SW oraz stosunek tej organizacji do dokonującej się w Polsce w latach 1988-1991 transformacji ustrojowej. W kolejnych trzech rozdziałach książki podjęto analizę zawartości treściowej wybranych czasopism SW: „Biuletynu Dolnośląskiego", „Wolni i Solidarni" oraz „Solidarność Zwycięży"/"Solidarność Walcząca". W części Myśl polityczna Solidarności Walczącej w dokumentach i wspomnieniach opublikowano wywiady z członkami Komitetu Wykonawczego SW, Andrzejem Mycem i Andrzejem Zarachem orazdokumenty programowe SW.

SPIS TREŚCI

I. Wokół myśli politycznej Solidarności Walczącej

Zdzisław Krasnodębski Republikańskie przesłanie programu Solidarności Walczącej / s. 13

Krzysztof Brzechczyn, Solidarność Walcząca wobec transformacji ustrojowej / s. 23

Marek Golińczak, „Naszą dewizą: wolni i solidarni". Związek Radziecki w publicystyce i programach Solidarności Walczącej w latach 1982–1989/ s. 35

Juliusz Iwanicki, Problematyka religijna na łamach „Biuletynu Dolnośląskiego" / s. 51

Katarzyna Wilczok, Problematyka społeczno-polityczna i myśl programowa na łamach miesięcznika „Wolni i Solidarni" w Katowicach / s. 66

Klaudia Rok, Publicystyka społeczno-polityczna na łamach czasopism „Solidarność Zwycięży" i „Solidarność Walcząca" / s. 76

Przemysław Janiszewski, Solidarność Walcząca w historiografii. Esej bibliograficzny / s. 95

II. Myśl polityczna Solidarności Walczącej w dokumentach i wspomnieniach

Solidarność Walcząca była organizacją czynnego oporu. Wywiad z Andrzejem Mycem, członkiem Komitetu Wykonawczego Organizacji „Solidarność Walcząca" / s. 117

Od Związku Młodzieży Socjalistycznej do Solidarności Walczącej. Wywiad z Andrzejem Zarachem, członkiem Komitetu Wykonawczego Organizacji „Solidarność Walcząca" / s. 132

Andrzej Zarach, Solidarność Walcząca. Program i stan organizacji / s. 154

Poznański Klub Polityczny „Wolni i Solidarni" Deklaracja ideowa i statut / s. 166

Kaliski Klub Polityczny „Wolni i Solidarni" Założenia ideowe/ s.171

Poznańskie Porozumienie Wyborcze „Solidarność i Niepodległość"

(Klub Polityczny „Wolni i Solidarni", Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość", Solidarność Walcząca) Deklaracja wyborcza / s. 174

Kornel Morawiecki/ Solidarność Walcząca wobec Okrągłego Stołu / s. 178