Monografia

Agnieszka Walecka-Rynduch (2019)

MediaEgo w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Miejsce wydania Kraków
Ilość stron 344
Seria prace monogriczne 899
Język Polski

ISBN: 978-83-8084-293-9

„Jest to pierwsze w literaturze polskiej opracowanie poświęcone MediaPolis w kontekście komunikowania politycznego. Po raz pierwszy w sposób kompleksowy autorka przedstawiła autorską koncepcje MediaEgo. (…) Oryginalność i interdyscyplinarność perspektywy zaproponowanej przez Autorkę czyni tę pozycje interesującą dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe mieszczące się w dziedzinie nauk społecznych i nauk humanistycznych: politologów, medioznawców, psychologów, socjologów, językoznawców, czy literaturoznawców".

z recenzji

Dr hab., prof. UAM Doroty Piontek

„To książka nietuzinkowa, twórczo inspirująca, skłaniająca do refleksji, a momentami tak ważnej i potrzebnej polemiki z autorką. Jej mocną stroną jest zaproponowanie własnej, interesującej kategorii analitycznej, jaką jest MediaEgo, pozwalającej na nowo odczytywać uwikłanie polityki w procesy mediatyzacji, ale także pokazuje, jak bardzo ewoluuje sama figura polityka pod wpływem zainfekowania całej sfery publicznej medialnym uniwersum. (…) [Autorka] sprawnie porusza się po dyscyplinach badawczych, oryginalnie wykorzystując osiągnięcia różnych dziedzin, wysuwa odważnie własne propozycje, typologie i tropy poznawcze, odsłaniając szerokie horyzonty poznawcze, dobre obeznanie w literaturze oraz krytycyzm wobec źródeł."

z recenzji

dr hab., prof. UJ Magdaleny Szpunar