Praca zbiorowa

Marcin Mazuryk, Mateusz Kaczocha (red.) (2020)

Legislacja w Polsce w latach 1918-2018: sto lat doświadczeń tworzenia prawa

Wydawnictwo Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe
Miejsce wydania Warszawa
Język Polski

ISBN: 9788376666518

Publikacja ma na celu przybliżenie dorobku legislacyjnego instytucji publicznych i podmiotów (organów) uczestniczących w tworzeniu prawa w II RP oraz w czasach współczesnych. Opracowania mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą kwestii prawnych oraz historyczno-porównawczych związanych z tworzeniem prawa w Polsce. Książka adresowana jest do naukowców, legislatorów, pracowników organów władzy publicznej uczestniczących w procesie tworzenia prawa, a także przedstawicieli zawodów prawniczych.

https://wydawnictwo.sejm.gov.pl/publikacja/legislacja-w-polsce-w-latach-1918-2018/