Praca zbiorowa

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki (red.) (2020)

Kościuszko i jego następcy. Różne formy walk o Polskę i polskość od końca XVIII do początków XXI wieku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Miejsce wydania Gdańsk
Język Polski

ISBN: 978-83-8206-020-1

Książka ta łączy w sobie dwa spotkania konferencyjne – „Tadeusz Kościuszko wobec wyzwań epoki. Dokonania – tło historyczne - dziedzictwo" (Gdańsk, 2016) oraz „Sixth World Congress on Polish Studies" (Kraków, 2017), których tematyka oscylowała wokół wybitnych postaci - bohaterów narodowych, uczestników walk powstańczych i wojennych. Podzielona jest na dwie części. Pierwsza poświęcona jest Tadeuszowi Kościuszce – wybitnemu polskiemu wodzowi insurekcji 1794 roku. Autorzy przedstawiają tu zarówno samego wodza, jego życie publiczne i prywatne, militarne dokonania, ale i uwarunkowania historyczne epoki oraz dziedzictwo jakie po nim dziś pozostało nie tylko w Polsce, ale również na ziemiach dawnego Księstwa Litewskiego i Ameryki Północnej. Część druga poświęcona jest pierwszej połowie XX wieku, kiedy to najpierw starano się wywalczyć niepodległość, ale i na nowo ukształtować polską, nową rzeczywistość. Z całą pewnością wielkie zasługi dla tych idei oddali Józef Piłsudski i szereg innych postaci z życia tak polityki, jak szeroko pojętej kultury. Publikacje oparte są o nowe, rzadko lub w ogóle nie wykorzystywane materiały źródłowe, wzbogacone są szeregiem interesujących zdjęć oraz nowymi ocenami wydarzeń poczynionymi przez polskich, amerykańskich i rosyjskich naukowców.

https://kiw.ug.edu.pl/pl/historia/1483-kosciuszko-i-jego-nastepcy-rozne-formy-walk-o-polske-i-polskosc-od-konca-xviii-do-poczatkow-xxi-wieku.html