Monografia

Dariusz Jerczyński (2011)

Józef Kożdoń a narodowość śląska

Wydawnictwo Narodowa Oficyna Śląska
Miejsce wydania Zabrze
Ilość stron 289

ISBN: 978-83-60540-08-4

Praca jest o tyle bardzo interesująca, że Jerczyński obszernie opisuje dzieje życia Kożdonia w szerszym kontekście sytuacji społeczno-politycznej Śląska Cieszyńskiego (w pewnym stopniu również Śląska Opawskiego i pruskiego Górnego Śląska) i to od Wiosny Ludów, a więc 25 lat przed narodzinami samego twórcy Śląskiej Partii Ludowej, praktycznie po czasy współczesne. Bibliografia tej pracy – podobnie jak jej objętość – jest naprawdę imponująca, zawiera dokumenty z opawskiego archiwum i pozyskane przez autora od potomków Kożdonia, bardzo pokaźną listę artykułów naukowych i opracowań w kilku językach, a także szerokie spektrum polskich, niemieckich i czeskich tytułów prasowych z czasów działalności Śląskiej Partii Ludowej. Sama praca zawiera wiele dosyć obszernych fragmentów artykułów, broszur i wystąpień samego Kożdonia, zaś jego nigdzie dotąd nie publikowane polskojęzyczne wspomnienia zostały zamieszczone w całości w formie aneksu. Faktografia została poparta aż 1182 przypisami, co świadczy o solidności autora. Praca bez wątpienia może służyć za źródło dla historyków, zajmujących się dziejami Śląska Cieszyńskiego, tym bardziej, iż Jerczyński obalił kilka tez na temat Kożdonia powielanych bezkrytycznie przez innych autorów. Z kolei recenzent tej pracy prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski napisał: „Dariusz Jerczyński jest nader krytyczny w stosunku do tradycyjnej historiografii, przedstawia Kożdonia wręcz jako narodowego bohatera Ślązaków, natomiast niejednokrotnie potępia jego przeciwników.

  • Józef Kożdoń a narodowość śląska

    Zrecenzował(a) dr hab. Kai Struve