Praca zbiorowa

Joanna Szymoniczek (red.) (2017)

Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat?

Wydawnictwo Bellona, Instytut Studiów Politycznych PAN
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 1219
Język Polski

ISBN: 978-83-64091-63-6; 978-83-111-0292-7

Publikacja to zbiór opracowań poświęconych zarówno historii jaki współczesności stosunków polsko-niemieckich, wpisujący się w 25. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Obok tematów przekrojowych, podejmuje też analizę wyodrębnionych zjawisk ze wzajemnych stosunków, powiązań politycznych, oddziaływania kulturalnego. Chodzi więc nie tylko o pokazanie szerokiej panoramy stosunków polsko-niemieckich, ale i pewne szczególne ilustracje. Na opracowanie składają się 56 teksty wybitnych badaczy z Polski, Niemiec, Austrii, Rosji i Włoch. Wielu tekstom towarzyszy bogata strona ikonograficzna, co jest dodatkowym walorem przygotowanej publikacji. Książka wydana z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej