Artykuł

Marta Götz (2013)

IZ Policy Papers nr 12: Polacy i Niemcy wobec przyszłości Unii Europejskiej. Aspekty gospodarcze

Czasopismo IZ Policy Papers
Numer/tom 12/2013

ISSN: 978-83-61736-47-9

Zapraszamy do lektury publikacji Instytutu Zachodniego „IZ Policy Papers" nr 12 autorstwa Marty Götz pt. "Polacy i Niemcy wobec przyszłości Unii Europejskiej".

Prezentowane opracowanie poświęcone jest ocenie polskiego i niemieckiego dyskursu ekonomicznego na temat strefy euro i jej przyszłości.

Próba usystematyzowania zasadniczych kwestii dotyczących strefy euro i jej przyszłości na elipsie wyznaczonej przez płynne ekstrema: od „przeszłych, pewnych i dobrze rozpoznanych kwestii" do „przyszłych, raczej słabiej zdefiniowanych kategorii", pozwoliła na wstępną ostrożną ocenę dyskursu polskiego w tym zakresie. W tej części zawarto syntezę najistotniejszych zagadnień pojawiających się w ekonomicznej dyskusji. Starano się odpowiedzieć na pytanie, czy można w Polsce zaobserwować pewne stanowisko wobec proponowanych w UE inicjatyw i podejmowanych działań.

W odniesieniu do RFN przedstawiono dominujące wątki niemieckiego dyskursu o kryzysie i przyszłości strefy euro, wskazując na aktywną rolę RFN w procesie kształtowania przyszłej architektury UE i promowania koncepcji integracji warunkowej.

Zaprezentowane wnioski są próbą uchwycenia najczęściej pojawiających się w RFN i Polsce wątków dyskusji dotyczących (po)kryzysowej przyszłości strefy euro i UE. Opracowanie powstało w ramach polsko-niemieckiego projektu badawczego „Polacy i Niemcy wobec przyszłości Unii Europejskiej" realizowanego przez Instytut Zachodni w Poznaniu i Fundację Konrada Adenauera w latach 2012-2013.

Link do publikacji:

http://www.iz.poznan.pl/news/831_pp%20nr%2012%20in...