Praca zbiorowa

Leszek Zasztowt, Joanna Schiller-Walicka (red.) (2015)

Historia nauki polskiej. 1944-1989

Historia Nauki Polskiej, Tom X. , (Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN / Oficyna Wydawnicza Aspra JR), 1612

ISBN: 978-83-7545-607-3

Zespół redakcyjny i autorzy tomu dziesiątego, który obecnie oddajemy do rąk czytelników, uznali jednak, że konieczny jest powrót do 1944 r., gdyż dopiero dzisiaj można cały okres powojenny opisać nie tylko bez obaw o ingerencję cenzury, ale także bez zagrożenia ze strony osobistej autocenzury. Ponadto badania nad dziejami powojennymi Polski i PRL w ostatnich 25 latach zostały znacznie rozbudowane i solidnie wzbogacone o nowe ustalenia. Konieczne było więc przede wszystkim uwzględnienie wszystkich najnowszych badań dotyczących tego okresu, w tym choćby znacznej części dorobku Instytutu Studiów Politycznych PAN, Instytutu Historii PAN, Instytutu Pamięci Narodowej, a także innych placówek gromadzących źródła do dziejów PRL (w tym archiwów, zwłaszcza PAN w Warszawie i PAN-PAU w Krakowie), a także instytucji pozarządowych, jak np. Ośrodek "Karta".

Wydanie składa się z 3 części przepasanych banderolą:

Część 1 - Warunki rozwoju nauki polskiej (448 stron)

Część 2 - Instytucje (718 stron)

Część 3 - Idee i praktyka (446 stron)

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.


(Informacja ze strony wydawnictwa)