Monografia

Filip Pazderski (2014)

Finansowanie lokalnych kampanii wyborczych w Polsce i w Niemczech

Wydawnictwo Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 79
Język Polski

ISBN: 978-83-7689-241-2

Na niniejszy raport składają się dwie ekspertyzy dotyczące finansowania lokalnych kampanii wyborczych w Niemczech i w Polsce. Pierwszą z nich napisał ekspert niemiecki, prof. Martin Morlok, a druga jest wspólnym dziełem dr Tomasza Gąsiora i Filipa Pazderskiego. Przedstawiają one dwa modele zasad prawnych i praktyk z zakresu finansowania polityki na poziomie lokalnym (samorządowym), ze szczególnym naciskiem na prowadzenie kampanii wyborczych w obu krajach.

Trzecią część raportu stanowi ekspertyza dotycząca zasad organizowania oraz finansowania lokalnych kampanii referendalnych w Polsce. Powstała ona w reakcji na dające się zaobserwować ostatnio w polskim życiu publicznym

coraz większe zainteresowanie tym narzędziem demokracji partycypacyjnej (by wskazać chociażby referendum warszawskie z października 2013 r., głośne na cały kraj m.in. ze względu na zaangażowanie się w poprzedzającą je

kampanię głównych instytucji państwowych i partii politycznych).

Ostatni tekst tego raportu stanowi prezentacja rekomendacji zmian w obowiązującym prawie wyborczym dotyczącym finansowania działalności politycznej na poziomie lokalnym, opartych na wchodzących w skład raportu analizach oraz sformułowanych przez uczestników dyskusji „Skąd politycy mają na kampanię, czyli o zasadach finansowania lokalnych wyborów w Polsce i w Niemczech"

http://isp.org.pl/publikacje,25,844.html