Praca zbiorowa

Stefan Zamecki (2015)

Europejskie inspiracje w pracach polskiego chemika Ignacego Fonberga (1801–1891): studium historyczno-metodologiczne

  • Europejskie inspiracje w pracach polskiego chemika Ignacego Fonberga (1801–1891): studium historyczno-metodologiczne

    Zrecenzował(a) dr Marcin Dolecki