Praca zbiorowa

Stefan Zamecki (2015)

Europejskie inspiracje w pracach polskiego chemika Ignacego Fonberga (1801-1891) : studium historyczno-metodologiczne

  • Europejskie inspiracje w pracach polskiego chemika Ignacego Fonberga (1801-1891) : studium historyczno-metodologiczne

    Zrecenzował(a) dr Marcin Dolecki