Monografia

Katarzyna Kłosińska (2013)

Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku

Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury
Miejsce wydania Warszawa
Język Polski

ISBN: 8361587888

Oparta na obszernej próbie materiałowej monografia autorstwa Katarzyny Kłosińskiej zawiera nową propozycję oglądu oraz oceny języka polityki w okresie minionego dwudziestolecia. Rozprawa ta wnosi szereg informacji o dyskursie politycznym tego okresu, stanowiąc oryginalne opracowanie naukowe.

(prof. dr hab. Stanisław Dubisz)

Książka Katarzyny Kłosińskiej jest owocem wieloletnich badań, głosem jezykoznawczyni z uwagą śledzącej strategie językowe stosowane we współczesnym dyskursie politycznym. Autorka spogląda na jedną z najważniejszych odmian dyskursu publicznego z perspektywy dwóch koncepcji pojmowania roli polityki i przywództwa politycznego, co pozwala uchwycić źródła wielu konfliktów społecznych i politycznych na poziomie komunikacji językowej. Badacze zjawisk komunikacji społecznej znajdą w opracowaniu Katarzyny Kłosińskiej niezwykle interesującą metodologicznie propozycję badania tekstów perswazyjnych, odczytywania ich znaczeń na tle szerokiego kontekstu kulturowego.

(prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj)

  • Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku

    Zrecenzował(a) dr Alina Balczyńska-Kosman