Praca zbiorowa

Waldemar Czachur, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada (2020)

Dynamiki (nie)równowagi. Jak Polacy i Niemcy komunikują się ze sobą i komunikują o sobie

Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych/Deutsches Polen-Institut
Miejsce wydania Warszawa/Darmstadt
Ilość stron 33
Język Polski

ISBN: 978-83-7689-352-5

Tekst ma charakter szkicu syntetyzującego charakterystyki polsko-niemieckiej komunikacji, opierające się na sądach wypracowanych w refleksji naukowej i publicystycznej. Autorzy pokazują w nim tło historyczne, społeczne i medialne, na którym ta komunikacja się odbywa i które je kształtuje. Tekst jest więc swoistą syntezą (choć z pewnością niepełną), ale jednocześnie punktem wyjścia do dalszych badań i dyskusji oraz do formułowania kolejnych pytań. Odpowiedzi na te pytania będą częściowo przynosić kolejne fazy projektu „Aktorzy, obszary, sposoby – komunikacja polsko-niemiecka: ze sobą i o sobie" w ramach którego powstała i ta publikacja.

Do syntetycznego omówienia specyfiki polsko-niemieckiego komunikowania posłużono się pojęciami równowagi i nierównowagi oraz bliskości i obcości, zarysowując w ten sposób pewną dynamiczną przestrzeń, umożliwiającą zniuansowany ogląd aktualnego dialogu polsko-niemieckiego.

Publikacja do pobrania: Dynamiki (nie)równowagi. Jak Polacy i Niemcy komunikują się ze sobą i komunikują o sobie