Monografia

Gabriela Grotkowska (2012)

Czy Polska importuje bezrobocie? O wpływie handlu zagranicznego na polski rynek pracy w okresie transformacji

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 380
Język Polski

ISBN: 978-83-235-0963-9

W książce omówiono zagadnienia związków między otwarciem polskiej gospodarki a sytuacją na rynku pracy. Autorka, odwołując się do wybranych teorii wymiany międzynarodowej i ekonomii rynku pracy, stawia hipotezy dotyczące skutków dynamicznego przyrostu wymiany zagranicznej Polski w zakresie towarów, dla wynagrodzeń i zatrudnienia w poszczególnych działach przemysłu. Następnie, uwzględniając dane dotyczące gospodarki polskiej z okresu od początku transformacji do wejścia Polski do UE, weryfikuje postawione hipotezy. Obraz zależności rynku pracy i wymiany międzynarodowej okazuje się znacznie bardziej złożony i niejednoznaczny, niż wskazują na to formułowane w mediach opinie i oceny problemu.

(Ze strony wydawcy)

  • Czy Polska importuje bezrobocie? O wpływie handlu zagranicznego na polski rynek pracy w okresie transformacji

    Zrecenzował(a) dr Ewa Szymanik