Czasopismo

Stowarzyszenie Czasu Kultury (od 1985)

Czas Kultury

Wydawca Stowarzyszenie Czasu Kultury
Częstotliwość kwartalnie
Język Polski

ISSN: 0867-2148

„Czas Kultury" jest pismem społeczno-kulturalnym, stawiającym sobie za cel krytyczną analizę i wartościującą prezentację nowych zjawisk w świecie współczesnej kultury na tle przemian społecznych. „Czas Kultury" wydawany jest od 1985 roku. Od grudnia 1999 roku przez Stowarzyszenie Czasu Kultury, które jest właścicielem praw do wydawanie pisma (indeks 354627, ISSN 0867-2148). Czasopismo internetowe CzasKultury.pl (dawniej e.CzasKultury.pl) funkcjonuje od 2010 roku.

(Ze strony wydawcy)