Monografia

Marek Rymsza (2013)

Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?

Wydawnictwo IFIS PAN
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 411
Język Polski

ISBN: 978-83-7683-068-1

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Krzysztofa Piątka, prof. UMK: "[Książka] przedstawia kilkudziesięcioletni dorobek związany z wdrażaniem aktywnej polityki społecznej na terenie wielu państw europejskich, ze szczególnym wyeksponowaniem polskich doświadczeń w tym zakresie. (...) Opracowanie, moim zdaniem, zajmie ważne miejsce w polskiej literaturze przedmiotu z zakresu współczesnej polityki społecznej. Na szczególnie pozytywną ocenę zasługuje (...) osadzenie polityki aktywizacji na (...) myśli Émile'a Durkheima wraz ze sformułowaną przez niego tezą, że podejście aktywizujące można traktować, przynajmniej w odniesieniu do rzeczywistości europejskiej, jako współczesną wersję modyfikowania społecznego podziału pracy".

  • Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?

    Zrecenzował(a) mgr Piotr Fraczak