Praca zbiorowa

A. Antoniewicz, R. Kosińska, P. Skowroński (red.) (2015)

Zmierzch i świt. Stanisław August i Rzeczpospolita 1764–1795

Wydawnictwo Neriton
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 226
Język Polski

ISBN: 978-83-7543-373-9

Publikacja stanowi zbiór artykułów dotyczących epoki stanisławowskiej. Poruszono w nich zagadnienia dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej Rzeczypospolitej pod panowaniem Stanisława Augusta, historii sztuki oraz problemy z zakresu metodologii badań nad wiekiem XVIII. Artykuły stanowią wynik pracy zarówno młodych naukowców, jak i doświadczonych historyków o uznanym dorobku naukowym.

Koedycja z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Spis treści

Przedmowa

Aleksandra Antoniewicz, "Między Olimpem Wawelu a Hadesem Wołczyna". Czarna legenda Stanisława Augusta w świetle ankiety "Wiadomości Literackich"

Anna Grześkowiak-Krwawicz, Czy historyk powinien interesować się językiem?

Melchior Jakubowski, Metody badania topografii Rzeczypospolitej XVIII wieku

Urszula Kacperczyk, Świętowanie rocznic królewskich na forum Sejmu Czteroletniego (urodziny, imieniny, elekcja i koronacja)

Rozalia Kosińska, Wpływ opozycji na przebieg i wyniki sejmiku poselskiego w Proszowicach w 1766 roku

Anna Lepalczyk, Autorstwo i charakterystyka dwóch pism polemicznych w związku ze sprawą dysydencką na sejmie roku 1766

Piotr Ługowski, Artyści i rzemieślnicy na usługach Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach

Tadeusz Mroziuk, Monarchizm czy republikanizm? Projekty organizacji władzy wykonawczej w tajnych pracach konstytucyjnych od marca do maja 1791 roku

Piotr Skowroński, "Trudno przeciw wodzie płynąć". Ignacy Twardowski w okresie I rozbioru Polski

Maria Kazimiera Staniszewska, Sztuka na terenie starostwa spiskiego u schyłku jego istnienia - wybrane zagadnienia

Piotr Ugniewski, Kultura jako narzędzie polityki (zagranicznej) Stanisława Augusta

Rafał Waszczuk, Secret du Roi a I rozbiór Polski w świetle memoriału Jeana Louisa Faviera Conjectures raisonnées

Zofia Zielińska, Perspektywy badawcze dziejów politycznych epoki stanisławowskiej

[ze strony wydawcy]

  • Zmierzch i świt. Stanisław August i Rzeczpospolita 1764–1795

    Zrecenzował(a) Stanisław Witecki