Monografia

Sylwiusz Żychliński (2016)

On Some Aspects of the Syntax of Object Experiencers in Polish and English

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM
Miejsce wydania Poznań
Ilość stron 214
Seria Język. Kultura. Komunikacja
Język Angielski

ISBN: 978-83-232-3118-9

Abstracts from the publisher's page

This book focuses on the syntactic characteristics of Accusative (and partly Dative) object Experiencers, which are syntactic arguments of a group of verbs known as psychological predicates. Object Experiencers have long been argued to possess properties which are otherwise absent in non-Experiencer objects, e.g. backward binding or adjunct control. Hence, their argument structure is often claimed to differ from that of regular predicates. In this book, which is geared more towards the description of Polish object Experiencers as less has been written about them, the author makes use of a wealth of data to show that interpreting object Experiencers as syntactically special finds little support in the linguistic data.

(Contents on the publisher's page)

Główny problem badawczy rozważany w niniejszej monografii stanowi opis składniowy argumentu czasownikowego w postaci tzw. Eksperiencera, który cechuje predykaty psychologiczne. Istotne dla pracy są zwłaszcza te predykaty psychologiczne, które jako dopełnienia wymagają użycia argumentu typu Eksperiencer oznaczonego przypadkiem gramatycznym Biernika (aczkolwiek w dalszej części pracy autor odwołuje się również do argumentów typu Eksperiencer oznaczonych przypadkiem Celownika). Choć w literaturze przedmiotu dość często przyjmuje się, że argument typu Eksperiencer różni się swym statusem składniowym od typowego dopełnienia, to analizując zachowanie Eksperiencerów w języku polskim (oraz angielskim), okazuje się, że brak wystarczających dowodów na to, by zaakceptować szczególny status tych argumentów. Celem pracy jest wykazanie, że Eksperiencer generowany w pozycji dopełnienia wykazuje te same właściwości co argumenty innego typu generowane w tej pozycji.