Artykuł w pracy zbiorowej

Jan C. Joerden (2013)

Różnica między wyłączeniem bezprawności a wyłączeniem winy w dziełach Heinricha von Kleista [Die Differenz zwischen Rechtfertigung und Entschuldigung im Werk Heinrich von Kleists]

Wydawca Zbigniew Władek
Wydawnictwo Wydawnictwo Polihymnia
Miejsce wydania Lublin
Seria Księga pamiąkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi [Festschrift für Roman A. Tokarczyk]
Język Polski

ISBN: 978-83-7847-096-0