Czasopismo

Instytut Studiów Politycznych PAN (od 1992)

ROCZNIK polsko-niemiecki

Wydawca Instytut Studiów Politycznych PAN
Częstotliwość rocznie
Język Polski

ISSN: 1230-4360

„Rocznik Polsko-Niemiecki" wydawany jest przez Zakład Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie od 1992 roku. Początkowo redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Jerzy Holzer, a obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Piotr Madajczyk.

Przedmiot zainteresowań Rocznika stanowią relacje polsko-niemieckie, oraz obszar niemieckojęzyczny w Europie (przede wszystkim Niemcy – w tym historia obydwu państw niemieckich po II wojnie światowej, oraz Austria). Pismo nie jest nastawione na monitorowanie aktualnych wydarzeń, ale na analizowanie ich w szerszej perspektywie historycznej. Stąd istotną część publikowanych artykułów stanowią teksty poświęcone tematyce historycznej, lub też łączące perspektywę historyczną i politologiczną. W Roczniku publikowane są ponadto dokumenty, oraz recenzje i artykuły recenzyjne.

Pismo nie skupia się na wydarzeniach politycznych, ale zamieszcza - i docelowo chce czynić to w coraz szerszym zakresie - teksty poświęcone także problematyce społecznej, ekonomicznej, kulturalnej. Trzon autorów stanowią pracownicy Instytutu Studiów Politycznych, relacjonujący także wyniki własnych badań i projektów badawczych. Jednakże w każdym numerze zamieszczane są także teksty badaczy z innych ośrodków naukowych.