Praca zbiorowa

Aleksandra Chylewska-Tölle, Alexander Tölle (Hg.) (2016)

Po obu stronach Odry. Europejskie, narodowe i regionalne aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja Jana Szwarca