Monografia

Filip Pazderski (2018)

Odlegli obserwatorzy, niezadowoleni konformiści czy poszukujący obywatele? Postawy młodych Polek i Polaków wobec demokracji i polityki

Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 43
Język Polski

ISBN: 978-83-7689-326-6

Poziom aktywności obywatelskiej młodych ludzi od pewnego czasu jest jednym z ważniejszych tematów dyskusji o stanie naszej demokracji. Młodzi nie chodzą na wybory i nie ufają politykom. Potrafili jednocześnie wyjść masowo na ulice, by zaprotestować przeciw ograniczeniu ich prywatnej wolności i wkraczaniu państwa w ich sprawy osobiste. Jednocześnie są pierwszym pokoleniem, które pamięta wyłącznie czas wzrastającego dobrobyty, który zaczął się po wejściu Polski do Unii Europejskiej, a obce są im doświadczenia kryzysu ekonomicznego i galopującej inflacji lat 90-ych XX wieku. To młodzi najczęściej wyrażają też zainteresowanie poglądami antysystemowymi i popierają radykalne opcje polityczne...

W jakim kierunku zmierza więc rozwój postaw obywatelskich młodych Polek i Polaków? Z jakimi ideami się utożsamiają? W jaki sposób angażują się w życie publiczne? Jakie sfery życia są ważne dla młodych ludzi przy ocenie perspektyw własnej przyszłości? To tylko niektóre z pytań, na które staramy się odpowiedzieć w raporcie, opartym na wynikach badania przeprowadzonego w Polsce przez ISP i National Democratic Institute (NDI) wśród młodzieży w wieku 16-29 lat.