Artykuł w pracy zbiorowej

Jan C. Joerden (2013)

O powstaniu i rozwoju faktu prawnego