Marcin Wodziński, Taube Department of Jewish Studies, University of Wroclaw (2018)

NAYES / NAJES Newsletter of the Taube Department of Jewish Studies, University of Wroclaw

ISBN: keine

Polską wersję zob. niżej

Dear Friends,

It gives us great pleasure to present the first issue of the Nayes Newsletter of the Department of Jewish Studies. We decided to replace our paper edition of Nayes with an electronic version in order to reach many more of our friends, students, graduates, sponsors and supporters the world over. We want to express our gratitude to all of you for your friendship and words of encouragement over the years. It is important to us that we share new developments and achievements with you.

The opening of our Department's new home is the biggest story in this first issue and is the fulfillment of our dreams and ambitions. The 18th century building is located in one of the most picturesque sites in Wrocław. With its freshly renovated interior and beautifully restored furniture, one would be hard pressed to imagine more prestigious and fitting quarters for Jewish studies.

The inauguration on 18 June was a special moment to gather friends and thank all those without whom the move would have been impossible. The list of people deserving of thanks is exceptionally long: our sponsors and University and departmental administrators who jointly financed the renovation, our dedicated faculty and coworkers, architects, designers, builders, construction supervisors, conservators, curators, and many, many others who helped us achieve this milestone. Their time and energy are our greatest assets. Our heartfelt gratitude goes out to each one and every one of you.

Marcin Wodziński
Head of the Taube Department of Jewish Studies, University of Wrocław

For English subscription form: http://judaistyka.en.uni.wroc.pl/newsletter/

***********************

Drodzy Przyjaciele,

z radością wysyłamy pierwszy numer newslettera Katedry Judaistyki. Postanowiliśmy zmienić dotychczasową formułę papierowego „Najes" na elektroniczny newsletter, bo uznaliśmy, że jesteśmy winni informację o tym, co u nas się dzieje, nie tylko tym, którzy mogą dostać do ręki papierowe wydanie naszego semestralnika, ale też wszystkim naszym przyjaciołom, studentom, absolwentom, darczyńcom i sympatykom, którzy wspierają nas niezależnie od tego, gdzie akurat mieszkają i co robią. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za zainteresowanie, przyjaźń, wsparcie. I chcemy dzielić się z Wami informacją o tym, co u nas.

Bezpośrednią przyczyną wysłania pierwszego numeru jest oczywiście otwarcie nowej siedziby Katedry. To dla nas szczególny moment z wielu powodów. Wprowadzamy się do nowej siedziby, która pod wieloma względami jest realizacją naszych marzeń i ambicji. Piękny XVIII-wieczny klasztor w najładniejszym miejscu Wrocławia, wspaniale odnowiony i umeblowany zabytkowymi meblami – trudno sobie wyobrazić lepsze, ładniejsze i bardziej prestiżowe miejsce.

Ale otwarcie było też okazją, żeby spotkać się w gronie przyjaciół i podziękować tym, bez których przeprowadzka do nowej siedziby byłaby niemożliwa. Lista jest bardzo długa, począwszy od darczyńców i władz Uniwersytetu i Wydziału, którzy wspólnie remont sfinansowali, poprzez niezwykle zaangażowany zespół pracowników i współpracowników Katedry, architektów, projektantów, wykonawców, nadzór budowlany, konserwatorów, i wiele, wiele innych osób, dzięki którym niemożliwe stało się możliwym. Dziękuję!

Ta pomoc jest dla nas cenna nie tylko z powodów, które widać – przeprowadzki do nowej siedziby – ale jeszcze bardziej dlatego, że dzięki niej mogliśmy się przekonać, ilu mamy przyjaciół. I jakich! Za to dziękuję jeszcze bardziej! To wyjątkowo liczne grono życzliwych nam osób, gotowych poświęcić swój czas i swoją pracę, a czasem i swoje pieniądze, by nam pomóc, jest naszym największym skarbem. I nadzieją, że dalej będzie jeszcze lepiej.

Za to dziękuję najbardziej! I proszę – bądźcie dalej z nami.

Marcin Wodziński
Kierownik Katedry Judaistyki

Do subskripcji polskiej wersji: http://judaistyka.uni.wroc.pl/newsletter/


judaistyka@uwr.edu.pl
www.judaistyka.uni.wroc.pl