Monografia

Agnieszka Jeran, Michał Nowosielski, Witold Nowak (2019)

Migrantinnen und Migranten aus Polen in Deutschland - kulturelle Aspekte. Studienbericht / Migranci z Polski w Niemczech – aspekty kulturowe. Raport z badań

Wydawnictwo Ośrodek Badań nad Migracjami
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 67 (DE), 59 (PL)

ISBN: 978-83-66348-05-9

Das Projekt „Migranten aus Polen in Deutschland - kulturelle Aspekte" wurde in den Jahren 2016-2018 realisiert. Federführend war zunächst das Westinstitut (Instytut Zachodni) Posen, seit 2017 war es dann das Zentrum für Migrationsforschung (Ośrodek Badań nad Migracjami) der Universität Warschau. Deutscher Partner des Projektes war das Deutsche Polen-Institut (DPI) Darmstadt. Das Projekt wurde von der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung gefördert.

Projekt „Migranci z Polski w Niemczech – aspekty kulturowe" realizowany był w latach 2016-2018. Instytucją wnioskującą oraz głównym wykonawcą projektu był początkowo Instytut Zachodni w Poznaniu, a od 2017 r. Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (OBM UW). Niemieckim partnerem przedsięwzięcia był Deutsches Polen-Institut z Darmstadt (DPI). Projekt wspierany był przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Publikation in deutscher Sprache

Publikacja w języku polskim