Praca zbiorowa

Ewa Krzaklewska (red.) (2018)

Co nam daje równość? Wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wydania Kraków
Ilość stron 234
Język Polski

ISBN: 978-83-233-4534-3

Książka prezentuje wyniki ogólnopolskich badań sondażowych dotyczących równości płci i jakości życia przeprowadzonych w ramach projektu „Równość płci a jakość życia. Rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii" (GEQ), realizowanego w latach 2013–2016 przez polsko-norweskie konsorcjum naukowe pod kierownictwem prof. dr hab. Krystyny Slany (Instytut Socjologii, UJ). Autorki i Autorzy podejmują dyskusję na temat relacji między równością płci i jakością życia, przyglądając się czynnikom warunkującym dobrostan, zdrowie czy zadowolenie z życia kobiet i mężczyzn w polskim społeczeństwie. Zebrane teksty dostarczają pogłębionych analiz występujących nierówności między kobietami a mężczyznami w różnych obszarach życia – w sferze życia rodzinnego, na rynku pracy, w zakresie aktywności obywatelskiej, występowania przemocy czy w powiązaniu ze zdrowiem. „Książka stanowi bogate kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat równości ze względu na płeć oraz jej wpływu na jakość życia jednostek (kobiet i mężczyzn) oraz całego społeczeństwa. Unikatowy charakter tego dzieła polega na wykorzystaniu w analizie nie tylko dorobku teoretycznego, ale także wyników szeroko zakrojonych badań ilościowych i jakościowych (…) Problematyka książki ma prekursorski na gruncie nauk społecznych w Polsce charakter – powstało dzieło, w którym naukowo dowodzi się, że równość przynosi konkretne korzyści społeczne: wpływa na jakość życia kobiet i mężczyzn, w tym ich zdrowie, oraz przyczynia się do rozwoju społecznego. Zaletą książki jest to, że koncentruje uwagę nie tylko na kobietach i przejawach ich dyskryminacji na rynku pracy, w rodzinie i społeczeństwie, ale na wzajemnych relacjach kobiet i mężczyzn oraz relacjach sfery zawodowej i prywatnej". Prof. Ewa Lisowska, recenzentka tomu

Spis treści:

https://www.stk.uio.no/forskning/publikasjoner/bok...w języku angielskim:

w języku angielskim:

Introduction

GENDER EQUALITY – MULTIDIMENSIONAL MODEL

Chapter 1. What is gender equality? Development of research on gender equality in Poland and Norway (Øystein Gullvåg Holter, Trine Rogg Korsvik, Ewa Krzaklewska, Kari Solbreakke)

Chapter 2. Gender equality and quality of life of women and men in Poland (Ewa Krzaklewska, Øystein Gullvåg Holter, Piotr Brzyski)

GENDER EQUALITY CONTEXTS

Chapter 3. Experiencing gender equality in childhood: determinants, impact on violence against children and attitudes in adult life (Ewelina Ciaputa, Ewa Krzaklewska)

Chapter 4. Gender equality in Polish families : practice, economy and quality of life (Krystyna Slany, Anna Ratecka)

Chapter 5. Gender equality in the labour market in the context of quality of life
(Marta Warat, Beata Kowalska)

Chapter 6. Violence in intimate relationships (Krystyna Slany, Barbara Woźniak)

Chapter 7. Social conditions including gender equality practices as determinants of life style and subjective health assessment (Beata Tobiasz-Adamczyk, Barbara Woźniak)

ACHIEVING GENDER EQUALITY

Chapter 8. A path towards gender equality: dimensions of empowerment (Beata Kowalska, Marta Warat)

Chapter 9. Reflections on gender equality policies in Europe (Beata Kowalska, Marta Warat)

for the English version of this book (published in 2017):

https://www.pol-int.org/de/node/7607