Monografia

Dominik Antonowicz, Radosław Kossakowski, Tomasz Szlendak (2015)

Aborygeni i konsumenci. O kibicowskiej wspólnocie, komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie

Wydawnictwo Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 324
Język Polski

ISBN: 978-83-7683-103-9

"Od końca lat osiemdziesiątych XX wieku futbol w Europie przechodzi głębokie przemiany w wymiarze ekonomiczno-politycznym oraz społeczno-kulturowym, których fascynującą złożoność przybliża ciekawa, a przy tym krytyczna książka autorstwa moich polskich kolegów. Lektura Aborygenów i konsumentów nie tylko pozwala zrozumieć istotę oraz szczególny charakter przeobrażeń zachodzących w europejskim futbolu, ale również ulokować w ich kontekście przemiany zachodzące w polskiej piłce nożnej. Transformacja europejskiej piłki jest procesem niezwykle złożonym i w jego obrębie można wyodrębnić szereg zjawisk społecznych, których analiza pozwala pełniej oddać oblicze tych przemian.

[…] postępująca komercjalizacja futbolu napotyka również zainteresowanie, ale i krytykę ze strony ludzi nauki, badaczy, ale również dziennikarzy. To oni są w stanie najlepiej wskazać i ujawnić polityczne, ekonomiczne oraz społeczno-kulturowe procesy kierujące współczesnym futbolem, a przede wszystkim demaskować ich negatywny wpływ na społeczność i kulturę lokalną. Książka Aborygeni i konsumenci jest wspaniałym przykładem tego, jak nauka może pomóc w zrozumieniu złożoności zjawisk oraz procesów zachodzących we współczesnym futbolu."

Richard Giulianotti

  • Aborygeni i konsumenci. O kibicowskiej wspólnocie komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie

    Zrecenzował(a) mgr Damian Strachota