Studia Podyplomowe Gedanistyki

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Historycznym trwa rekrutacja na podyplomowe studia Gedanistyka, poświęcone dziejom, kulturze i zabytkom Gdańska. Oferujemy ciekawe studia o jednym z najciekawszych miejsc Polski i Europy!

Studia są dwusemestralne, odbywają się w soboty. Przewidziane są dla posiadaczy dyplomów najrozmaitszych kierunków, I i II stopnia (licencjackich i magisterskich). Program zajęć (240 godzin lekcyjnych) w wszechstronny sposób ujmuje dzieje i kulturę Gdańska od średniowiecza po dzień dzisiejszy, uwzględniając jak najszerszy kontekst historii regionu. Zajęcia składają się z trzech bloków tematycznych: chronologicznego (dzieje Gdańska w poszczególnych epokach), problemowego (m.in. kultura i sztuka, morskie dziedzictwo Gdańska), regionalnego (dzieje Pomorza, ośrodków sąsiednich i wybranych dzielnic Gdańska). Każdy z semestrów kończy się pisemnym egzaminem.

Szczegóły na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania stypendium na stronie Fundacji Gdańskiej.