Projekt dot. G. Hauptmanna w 70.rocznicę śmierci

Szanowni Państwo,

Przygotowujemy interdyscyplinarny projekt dotyczący G. Hauptmanna.

W związku z tym poszukujemy:

- organizacji z siedzibą w Niemczech, która byłaby zainteresowana współpracą przy realizacji projektu (szczegóły - droga mailowa),

- materiałów dotyczących pisarza, które nie były dotychczas szeroko rozpowszechniane.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Jolanta Kluba