Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze

Celem projektu jest zbadanie oddolnych praktyk kulturowych, praktyk instytucjonalnych oraz relacji między nimi, porównanie lokalnych czynników kształtujących recepcje polityki administracyjnej, ekonomicznej, kulturowej i historycznej oraz wskazanie zarówno pozytywnych przykładów prowadzenia takiej polityki, jak i lokalnych praktyk, które zasługują na wsparcie instytucjonalne. Badania prowadzone są w Polsce.

W wyniku szeroko zakrojonych badań przygotowywanych jest kilkadziesiąt opracowań (case studies), pozwalających na uchwycenie przecinających się wymiarów polityki kulturalnej, ekonomicznej, administracyjnej, historycznej oraz oddolnych praktyk o różnorodnym charakterze. Będą one podstawą do napisania studium porównawczego, będącego końcowym efektem projektu.

Projekt przyczyni się do dokonania identyfikacji kierunków zmian, jakich potrzebują lokalne instytucje kultury, aby mogły otworzyć się na lokalne praktyki kulturowe, a zatem skuteczne zarządzanie infrastrukturą, środkami i zasobami przeznaczonymi do realizacji polityki kulturalnej.

Więcej informacji na stronie projektu: http://kulturaoddolna.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kontakt

Karolina J. Dudek
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa