Mit Galicji

MCK we współpracy z Wien Museum Karlsplatz przygotowuje wystawę poświęconą dziedzictwu historycznemu wielonarodowej Galicji. Ekspozycja będzie próbą analizy znaczenia „mitu Galicji" w kontekście historycznych oraz współczesnych uwarunkowań jakie generuje geopolityczny i kulturowy krajobraz Europy Środkowej. W zamierzeniu organizatorów wystawa ta ma zgłębiać ewolucję i żywotność mitu Galicji z perspektywy trzech krajów: Austrii, Polski i Ukrainy.

Wskrzeszanie historycznych mitów i poszukiwanie „utraconych światów" nieodmiennie towarzyszy procesom transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzisiejsza południowa Polska i zachodnia Ukraina przez niemal półtora wieku (od 1772 do 1918 roku), tworzyły w ramach imperium Habsburgów organizm administracyjny pod nazwą Królestwo Galicji i Lodomerii. Była to największa i zarazem najbiedniejsza prowincja monarchii.

Ta kraina o wielkim potencjale, „zaprojektowana" przez habsburską Austrię, jako kolonialne zaplecze Cesarstwa i traktowana przez świat zachodni jako „Pół-Azja", była przede wszystkim ważną przestrzenią rozwoju narodowych tożsamości: polskiej, ukraińskiej i żydowskiej.

Krajobraz kulturowy Galicji przekracza granice historyczne i współczesne, etniczne, narodowe oraz religijne. Projekt pod tytułem „Mit Galicji" ma na celu wzmocnienie rozumienia wspólnoty losów kulturowych w regionie, rozumienie podstaw różniących się tożsamości w dzisiejszym świecie.

Projekt składać się będzie z wystawy, publikacji oraz programu towarzyszącego, w tym konferencji naukowej z udziałem autorów tekstów, które wejdą w skład albumu. Otwarcie ekspozycji nastąpi w październiku 2014 roku w Galerii MCK, w ramach obchodów 100-lecia wybuchu I wojny światowej.

Wystawa Mit Galicji obejmować będzie eksponaty muzealne, materiały archiwalne, druki oraz multimedia. Jej głównym zadaniem jest prześledzenie ewolucji i oddziaływania mitu z perspektywy Austrii, Polski i Ukrainy w kontekście współcześnie rozumianej integracji europejskiej, regionu pogranicza, granic pomiędzy UE a Europą Wschodnią. Za szczególną wartość projektu organizatorzy uznają możliwość wyjścia poza proponowaną dotychczas polsko-austriacką perspektywę, a więc uwypuklenie silnego, a nieznanego poza granicami Ukrainy oddziaływania mitu Galicji na terenie tego kraju. Wątek ten wprowadza nową jakość w sferze recepcji i interpretacji galicyjskiego mitu, daje również okazję do prezentacji obiektów dotąd nieeksponowanych w kontekście badań nad Galicją i jej dziedzictwem kulturowym.

Kontakt

Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25 31-008 Kraków