„Europejscy liderzy młodzieżowi - wymiana doświadczeń, budowa dialogu – Ukraine Calling!”

Seminarium ma celu zbudowanie sieci kontaktów między ukraińskimi, polskimi i niemieckimi liderami organizacji pozarządowych i umożliwienie im wymiany wiedzy i doświadczeń, przede wszystkim w obszarze edukacji historyczno-obywatelskiej w odniesieniu do wartości demokratycznych, społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka. Podczas dwóch części seminarium przekazana będzie wiedza z zakresu historii i polityki (punkt ciężkości II wojna światowa, Holokaust, kultura pamięci na tle aktualnych procesów geopolitycznych) oraz kompetencje liderskie w prowadzeniu międzynarodowej, nieformalnej edukacji młodzieży (z wykorzystaniem metody Betzavta).

Innowacyjne projekty, zainicjowane przez absolwentów, będą realizowane pod patronatem MDSM oraz zaprezentowane i poddane ewaluacji na konferencji podsumowującej w 2019 roku.

Organizatorami są: Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V., Bad Bevensen/Niemcy i Mizhnarodna Gromadska Organizatsiia „Osnovy Svobody"/Ukraina. Seminarium skierowane jest do edukatorów, pracowników organizacji pozarządowych, muzeów i miejsc pamięci.

02.-07. lipiec 2018 - 1. moduł seminarium „Pamięć dialogiczna – czy to możliwe?", MDSM Oświęcim/Polska

25.-30. listopad 2018 - 2. moduł seminarium „Demokracja w pracy z młodzieżą z wykorzystaniem metody Betzavta", Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V. Bad Bevensen/Niemcy

2019 – realizacja własnych projektów przez absolwentów seminarium

2019 – konferencja podsumowująca – prezentacja i ewaluacja wyników

Kontakt

Elżbieta Pasternak
ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim