Extreme right in Poland

Dynamika protestów skrajnej prawicy w Polsce, 1989-2012

Celem projektu jest ukazanie dynamiki protesty ruchu skrajnej prawicy w Polsce w latach 1989-2012. Na podstawie analizy wydarzeń protestacyjnych z udziałem ugrupowań radykalnej prawicy ma przedstawić pełen obraz dynamiki ruchu w wymiarze struktury mobilizacji, repertuaru protestów oraz ich ram interpretacyjnych. Główna hipoteza brzmi: w latach 1989-2012 ruch skrajnej prawicy instytucjonalizuje się, legalizuje swoje działania oraz zaczyna działać w sferze instytucjonalnej polityki. Liczba aktów przemocy inicjowanych przez ruch pozostaje jednak stała.
W projekcie używamy stosowanej w socjologii ruchów społecznych metody analizy epizodów protestacyjnych (protest event analysis). Jej założeniem jest, że ruch konstytuowany jest działania zbiorowe, których dynamikę można rekonstruować dzięki badaniom diachronicznym, przede wszystkim doniesień prasowych. Jednostką analizy PEA jest wydarzenie protestacyjne. Przy pomocy PEA badamy prasę ogólnopolską („Gazeta Wyborcza", „Rzeczpospolita"), archiwa PAP oraz Brunatną Księgę, tworząc elektroniczną bazę wszystkich wydarzeń protestacyjnych inicjowanych przez ruch skrajnej prawicy w latach 1989-2012.
Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia naukowych podstaw wiedzy o działaniach ruchu skrajnej prawicy w Polsce. Uzyskane dane posłużą również do przygotowania publikacji poświęconych (1) dynamice protestów skrajnej prawicy oraz porównaniu jej z aktywnością podobnych ruchów w Europie, i (2) relacjom między mobilizacją ruchu a zmieniającą się strukturą możliwości politycznych w Polsce po 1989 roku. Projekt jest jednym z pierwszych podobnych badań w Polsce, jego realizacja przyczyni się do poszerzenia zarówno wiedzy socjologicznej czy społecznej, jak i rozwinięciu metody analizy polskiej prasy pod kątem działalności ruchów społecznych.

Kierownik projektu: Daniel Płatek

Kontakt

Piotr Płucienniczak